Ваучерна схема

за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

"ЕС 3 Къмпани" ООД е бенефициент по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.083-0403-C01, по процедура № BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Главна цел: Повишаване на капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 17 000,00 лв. европейско и 3 000,00 лв. национално съфинансиране.

Още информацияИнформация

Контакти

бул. „Шипченски проход“ 63
1574 София, България

Поддръжка: 24/7/365
Продажби: Работни дни 09:00-18:00


E-mail: sales(at)s3c.bg
S3 Company Ltd © 2018. Всички права запазени.