Бизнес, корпоративен интернет и IP транзит

Високоскоростен и надежден достъп до цял свят

Защо да изберем бизнес и корпортивни интернет услуги ?

Бизнес и Корпоративният интернет ви дава възможност да се фокусирате върху вашият бизнес, без да губите време, пари и нерви от влошени или липсващи комуникации. Напрактика неограничените възможности за персонализиране на услугата пък ви осигурява на-доброто (ушито по мярка) техническо решение за вас.

Услугата IP Transit от S3 Company, ви дава възможност да имате пълен контрол върху маршрутизацията на вашият входящ и изходящ трафик. Можете да заявите директни BGP сесии с едни от най-големите Tier-1 доставчици на международна свързаност, или да ползвате заявен гарантиран капацитет през нашата AS.

Още информация

Предимства и предназначение

Бизнес и Корпоративният интернет се отличава от този предназначен за домашна употреба по това, че фокусът е върху непрекъсваемостта, наличност на 24/7 поддръжка и възможността за персонализиране на свързаността до зададени международни дестинации. Всеки бизнес, който е силно зависим от комуникациите си и би загубил пари при влошена или липсваща услуга, както и клиентите, които имат специфични технически изисквания (add VLAN, BGP, Q-in-Q Tunneling, Обратен резолвинг и т.н.), има пряка нужда от този тип услуга. Ако искате вие директно да управлявате вашият трафик и международни свързаности, изберете услугата IP Transit от S3 Company.

За интернет услугите

S3 Company ви дава възможност да получите директна BGP сесия с някои от нашите Tier-1 доставчици, или да заявите гарантиран капацитет от тях през наши IP-та.

Нашата компания разполага с 10Gbit или повече капацитет, от множество Tier-1 международни доставчици.

Предимства и предназначение

Бизнес и Корпоративният интернет се отличава от този предназначен за домашна употреба по това, че фокусът е върху непрекъсваемостта, наличност на 24/7 поддръжка и възможността за персонализиране на свързаността до зададени международни дестинации. Всеки бизнес, който е силно зависим от комуникациите си и би загубил пари при влошена или липсваща услуга, както и клиентите, които имат специфични технически изисквания (add VLAN, BGP, Q-in-Q Tunneling, Обратен резолвинг и т.н.), има пряка нужда от този тип услуга.

Ако искате вие директно да управлявате вашият трафик и международни свързаности,
изберете услугата IP Transit от S3 Company.

>

Член на


Информация

Контакти

бул. „Шипченски проход“ 63
1574 София, България

Поддръжка: 24/7/365
Продажби: Работни дни 09:00-18:00


E-mail: sales(at)s3c.bg
S3 Company Ltd © 2018. Всички права запазени.