Защо да изберете колокация в S3 дейта център и България?

 • Отлична комуникационна инфраструктура 
 • Всички икономически и търговски ползи от членството в ЕС
 • Членство в други ключови организации - НАТО и Световната търговска организация (СТО)
 • Достъпни търговски площи
 • По-ниски разходи за енергия  
 • Ресурс от квалифицирани кадри
 • Стратегическа геолокация между Централна Европа, Близкия изток и Африка, което позволява на инвеститори отвън да работят с минимални разход
 • Ниски нива на сеизмичност 
 • Силен кредитен рейтинг 
 • Разширена транспортна инфраструктура - 5 международни летища; 230 жп гари; 7 големи речни и 6 големи морски пристанища, над 830 км. магистрална мрежа. 
 • Представителства на всички големи IT компании - Microsoft, Cisco, Amazon, Dell, DXC, IBM, SAP и други.
 • Присъствие на основните Tier1 доставчици - Level 3, GTT, Cogent, TaTa, Telia, NTT, Ti Sparkle, Vodafone и други. 
 • Присъствие на най-големите Cloud провайдъри -  AWS, Azure, Cloudflare, Cdn77, Fastly

 

Когато мислите за бизнес възможности отвъд границите на вашата страна, е добре да вземете предвид голямо разнообразие от фактори, като данъчни ставки, регулаторни тежести и нива на държавна подкрепа. Въпреки че много инвеститори може да не са наясно с това, България предоставя за бизнеса благоприятни политики, като гарантира привличане на чужд капитал, инвеститори и таланти в страната, като същевременно запазва собствената си, благоприятна среда за развитие на местния бизнес.

Защо да изберете S3 дейта център за вашата колокация?

В S3 дейта център, предлагаме пълна гама от дейта център услуги. 
Разполагаме с две зали за колокация, с над 4000 U работещо оборудване. 

Колокирайки своите машини в нашия дейта център, вие използвате вече изградена инфраструктура и спестявате разходи от персонал, който да я поддържа, осигурявате максимална сигурност и непрекъсваемост на бизнеса си. 
 

В моментите, когато нямате възможност да достъпите оборудване си физически, екипът ни от инженери е на разположение, за да ви окаже необходимото съдействие - така пестите време и ресурси, в подкрепа на бизнес начинанията си. 
 

Защо да колокирате в S3 дейта център?

 • Проектиран и изграден според стандарта TIER III
 • Carrier-neutral дейта център
 • 24/7 техническа поддръжка и мониторинг
 • Собствен склад с резервни части за сървъри
 • Преференциални цени на сървърни компоненти
 • Взаимно свързване с други клиенти и оператори
 • Безплатен монтаж на сървърно и телекомуникационно оборудване
 • Безплатна първоначална софтуерна инсталация и конфигурация
 • Безплатен 30-дневен необвързващ тест период на всички услуги
   

Предимства

 • Сертифицираност по PCI DSS, ISO 9001 и ISO 27001
 • 24/7 квалифицирана техническа поддръжка
 • Технически капацитет за диагностика и ремонт на сървърно оборудване
 • Възможност за свързаност до останалите дейта центрове в София
 • Възможност за колокация в наш шкаф в други дейта центрове в София
 • Разстояние до най-близкото летище: 4.5 км
 • Товарен вход и паркинг за клиенти
 • Повече от 4000U работещи сървъри!

Колокационни параметри

 • Температура: ~21.0˚C | Влажност на въздуха: ~50.0%
 • Висококачествени 48U шкафове с 90% перфорация на вратите
 • 50 см. двоен под с натоварване до 1200кг/м2
 • Възможност за до 4 х 25А предпазителя на шкаф
 • Индивидуални онлайн електромери за отчитане на ел. потреблението
 • Предоставяне на Zero-U PDU разклонители и кабелни аранжори
 • Налично колокационно помещение за Desktop и Mining оборудване
 • Възможност за частни клетки и колокационни зали

Свързаност

 • Стратегическо разположение между останалите дейта центрове
 • Три независими кабелни трасета в района на дейта центъра
 • Тройно резервирани кабелни подходи към сградата
 • Присъствие на всички локални телеком оператори
 • Възможност за изграждане на Wireless връзки
 • Собствен DWDM ring до останалите дейта центрове

Електрически параметри

 • Основни захранвания от две независими подстанции
 • Отделни трафопостове с 2 х 1000 kVA трансформатора
 • Резервирани дизелови генератори 500 kVA (N+1)
 • Модулни резервирани UPS системи 230/400V
 • Отделни ел. табла за различните захранващи групи (A+B)
 • Смарт наблюдение на ел. захранванията

Охлаждане

 • Високоефективна прецизна климатизация (N+1)
 • Топли и студени зони – възможност за охлаждане до 12 kW на шкаф
 • Free cooling и индиректно адиабатно охлаждане
 • Склад с резервни части за HVAC системите
 • Постоянен мониторинг на температурата и влажността

Сигурност

 • Видеонаблюдение на колокационните зали и дейта центъра
 • Система за контрол на достъпа с NFC карти
 • 24/7 физическа охрана на периметъра около дейта центъра
 • Пожароизвестителна система с датчици за дим и пожар
 • Денонощен оторизиран достъп за клиенти
 • Индивидуални ключалки за всеки шкаф
 • Споразумение за ниво на обслужване (SLA) - 99,99%

Нашите клиенти