Rack Colocation

Наемът на цял колокационен шкаф ви дава сигурност и гъвкавост да колокирате ново оборудване, без административни подробности при всяка промяна. 
Аранжирате машините си по ваше желание и модел или може да се доверите на екипа ни, за да ви предложи подредба на оборудването, която да позволи ефективно охлаждане и лесна следваща работа, монтаж и демонтаж.
Имате възможност да колокитарете машини с висока мощност в един шкаф, без това да се отрази на ефективността на охлаждането им. Колокационните зали са проектирани да охлаждат до 12 kW на шкаф. Така няма да се налага да наемате допълнително място. 
Като наш клиент, разполагате с удобно пространство, в което да подготвите оборудването си за инсталация или да работите по неговите конфигурации. 

Rack Colocation

Планове
48U
22U
11U
 
Размери Цял рак, 1070x600 мм. Половин рак, 1070x600 мм. 1/4 рак, 1070x600 мм.
1 месец безплатен тестови период*

 


 


 

Индивидуален електромер

 


 


 

Максимална електрическа консумация (А+B) 12kW 6kW 3kW
Прецизно охлаждане: 22.0° ± 2°C температура и 45-50% RH влажност

 


 


 


 

Включен Premium IP Тransit 500 Mbps Shared 250 Mbps Shared 250 Mbps Shared
Dual-stack IP subnets 1 IPv4 + Unlimited** IPv6 1 IPv4 + Unlimited** IPv6 1 IPv4 + Unlimited** IPv6
BGP сесия с AS44901 25 евро на месец 25 евро на месец 25 евро на месец
Безплатен IPMI / OOB порт за управление

 


 


 

White label клиентски панел

 


 


 

24/7 отдалечен Hands and Eyes support Безплатни 30 мин.  Безплатни 30 мин.  Безплатни 30 мин. 
24/7 достъп до дейта центъра

 


 


 

Cross-connect с други клиенти 1 безплатен месец (15 евро на месец) 15 евро на месец 15 евро на месец
Колокация в друг дейта център в София

 


 


 

Склад с резервни части в дейта центъра

 


 


 

Безплатна първоначална инсталация и конфигурация

 


 


 

Склад с резервни части в самия дейта център

 


 


 

Отстъпка при предплатена 1 година  10% 10% 10%
*Еднократно на клиент      
**До /64 IPv6 subnet      


 

 

White Label

При нас имате възможност да използвате пълен White Label на избраната от вас услуга. Предлагаме индивидуални и сигурни условия риселъри.

Чрез White Label клиентите ви виждат единствено вашето име и ви припознават като единствен доставчик на услугата.

Предлагаме:

 • White Label на IP адреси 
 • White Label на клиентски панел
 • Възможност за регистрация на ваша автономна система (ripe/lir страницата ни)
 • Наем на IP адреси и поставяне на вашата Whois информация (ripe/lir страницата ни)

Защо да колокирате в S3C?

 • Проектиран и изграден според стандарта TIER III
 • Carrier-neutral дейта център
 • 24/7 техническа поддръжка и мониторинг
 • Собствен склад с резервни части за сървъри
 • Преференциални цени на сървърни компоненти
 • Взаимно свързване с други клиенти и оператори
 • Безплатен монтаж на сървърно и телекомуникационно оборудване
 • Безплатна първоначална софтуерна инсталация и конфигурация
 • Безплатен 30-дневен необвързващ тест период на всички услуги

Предимства

 • Сертифицираност по PCI DSS, ISO 9001 и ISO 27001
 • 24/7 квалифицирана техническа поддръжка
 • Технически капацитет за диагностика и ремонт на сървърно оборудване
 • Възможност за свързаност до останалите дейта центрове в София
 • Възможност за колокация в наш шкаф в други дейта центрове в София
 • Разстояние до най-близкото летище: 4.5 км
 • Товарен вход и паркинг за клиенти
 • Повече от 5000U работещи сървъри!

Колокационни параметри

 • Температура: ~21.0˚C | Влажност на въздуха: ~50.0%
 • Висококачествени 48U шкафове с 90% перфорация на вратите
 • 50 см. двоен под с натоварване до 1200кг/м2
 • Възможност за до 4 х 25А предпазителя на шкаф
 • Индивидуални онлайн електромери за отчитане на ел. потреблението
 • Предоставяне на Zero-U PDU разклонители и кабелни аранжори
 • Налично колокационно помещение за Desktop и Mining оборудване
 • Възможност за частни клетки и колокационни зали

Свързаност

 • Стратегическо разположение между останалите дейта центрове
 • Три независими кабелни трасета в района на дейта центъра
 • Тройно резервирани кабелни подходи към сградата
 • Присъствие на всички локални телеком оператори
 • Възможност за изграждане на Wireless връзки
 • Собствен DWDM ring до останалите дейта центрове

Електрически параметри

 • Основни захранвания от две независими подстанции
 • Отделни трафопостове с 2 х 1000 kVA трансформатора
 • Резервиран дизелов генератор 1000 kVA (N + 1)
 • Модулни резервирани UPS системи 230/400V
 • Отделни ел. табла за различните захранващи групи (A+B)
 • Смарт наблюдение на ел. захранванията

Охлаждане

 • Високоефективна прецизна климатизация (N+1)
 • Топли и студени зони – възможност за охлаждане до 12 kW на шкаф
 • Free cooling и индиректно адиабатно охлаждане
 • Склад с резервни части за HVAC системите
 • Постоянен мониторинг на температурата и влажността

Сигурност

 • Видеонаблюдение на колокационните зали и дейта центъра
 • Система за контрол на достъпа с NFC карти
 • 24/7 физическа охрана на периметъра около дейта центъра
 • Пожароизвестителна система с датчици за дим и пожар
 • Денонощен оторизиран достъп за клиенти
 • Индивидуални ключалки за всеки шкаф
 • Споразумение за ниво на обслужване (SLA) - 99,99%