Преноси

Оптичен пренос посредством Dark Fibre (DF) и Metropolitan Area Network (MAN)

Надеждност, резервираност и пълен контрол за Вашите комуникации

Layer 1 (L1) и Layer 2 (L2) оптичните преноси Ви дават възможност да изградите собствена локална мрежа на територията на града или страната, без да ползвате за целта интернет като преносна среда. Това Ви дава възможност да имате пълен контрол върху Вашите комуникации, надеждност и резервираност на връзките Ви, както и да осигурите максимална защита на данните си.

MAN (Оптична градска мрежа)
Връзка между множество обекти, посредством оптична входна точка за достъп.
Резервиран MAN
Връзка между множество обекти, посредством резервирани оптични портове за всяка от точките.
DF (тъмно влакно)
Връзка между два обекта чрез физическо и несподелено влакно/влакна.
Резервирано DF
Връзка между два обекта, посредством две географски независими оптични трасета тъмни влакна.

Оптичният пренос посредством MAN

MAN преносът ви дава възможност да свържете множество точки (ваши офиси, обекти и центрове за данни на територията на цялата страна) в една обща локална мрежа (Layer 2 ниво на комуникация). Вашите данни не са достъпни в интернет пространството, което се явява Layer 3 ниво на комуникация.
+

Оптичният пренос посредством DF

Оптичният пренос посредством DF

Оптичният пренос посредством DF (Layer 1 ниво на комуникация), ви дава възможност да свържете две точки (ваши офиси, офис и дейта център и други) чрез физическо оптично влакно (влакна), без да преминавате през активно оборудване. Така изградена комуникация е енергийно и аварийно независима от чужди комуникационни съоръжения.

Повече информацияИнформация

Контакти

бул. „Шипченски проход“ 63
1574 София, България

Поддръжка: 24/7/365
Продажби: Работни дни 09:00-18:00


E-mail: sales(at)s3c.bg
S3 Company Ltd © 2018. Всички права запазени.