DDoS Защита

Защита от атаки, целящи да прекъснат комуникациите ви или да затруднят видимостта на вашите онлайн ресурси

wtf

info

DDoS Защита

Firewall и DDoS Protection, анализира в РЕАЛНО време дали насоченият към вас трафик е зловреден. При откриването на такъв, той бива филтриран. Услугата е предназначена както за бизнес и корпоративни клиенти (банкови и финансови институции, онлайн медии, търговски платформи, гейм сървъри, уеб портали и др.), така и за интернет доставчици.

Защита

DNS Flood

DNS amplification is an asymmetrical DDoS attack in which the attacker sends out a small look-up query with spoofed target IP

UDP Amplification

By design, UDP is a connection-less protocol that does not validate source Internet Protocol (IP) addresses

HTTP Flood

HTTP Flood is a type of DDoS attack in which the attacker manipulates HTTP and POST unwanted requests

Ping of Death

A correctly-formed ping packet is typically 56 bytes in size, or 64 bytes when the Internet Protocol header

Spoofing

Situation in which a person or program successfully masquerades as another by falsifying data, to gain an illegitimate advantage

TCP SYN Flood

DDoS attack that exploits part of the normal TCP three-way handshake to consume resources on the targeted server and render it unresponsive

Slowloris

Allows a single machine to take down another machine's web server with minimal bandwidth and side effects on unrelated services and ports

Connection Flood

By flooding the server with requests for new connections, it prevents legitimate requests from being established and served

Brute Force

The attacker systematically checks all possible passwords and passphrases until the correct one is found

Smurf

DDoS in which large numbers of ICMP packets with the intended victim's spoofed source IP are broadcast to a computer network using an IP broadcast address

Teardrop

A teardrop attack is a denial of service (DoS) attack conducted by targeting TCP/IP fragmentation reassembly codes

Над 50 типа атаки

Могат да бъдат предотвратени на вратите на вашия сървър

Firewall и DDoS Protection, е сървър с мрежови интерфейси 10G или 40G, който работи като Layer2 transparent bridge на VLAN-и или физически портове. Той инспектира преминаващия трафик в реално време за потенциален зловреден такъв. Поради анализирането на трафика в реално време практически няма нужда от време за сработване. Когато зловреден трафик бъде засечен, той бива филтриран.


Към системата за защита има допълнителен сървър за мониторинг и анализ на целия трафик, като информацията се събира в база данни и се ползва за статистики, графики на трафика, логове на изминали атаки.

Firewall панел

Списък с правила

Може да управлявате кои атаки да бъдат спирани от защитната стена

Лог с атаки

Вижте всяка блокирана атака в реално време в пълния лог с атаки

Клиентски панел

Графики на атаките и чистия трафик, известяване по мейл и смс.Информация

Контакти

бул. „Шипченски проход“ 63
1574 София, България

Поддръжка: 24/7/365
Продажби: Работни дни 09:00-18:00


E-mail: sales(at)s3c.bg
S3 Company Ltd © 2018. Всички права запазени.